Niniejszym oświadczam: jestem świadoma świadomy, iż:

– Terapeutka jest zobowiązana zachować całkowitą poufność danych i wszystkich tematów poruszanych na spotkaniu. Jednocześnie zobowiązuje się ona do oferowania wsparcia w duchu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach według swojej najlepszej wiedzy i standardów.

– Terapeutka podlega regularnym superwizjom podnosząc standard świadczonego wsparcia.

– Sesja terapeutyczna nie jest żadną formą leczenia i dotyczy obszaru rozwoju osobistego.

– Sesja stacjonarna jak również on-line powinna odbywać się w spokojnym, cichym pomieszczeniu, bez obecności osób trzecich. Nie połączę się on-line z kawiarni, ze spaceru na ulicy lub innych zatłoczonych miejsc, które mogą rozpraszać uwagę.

– Efekt wsparcia oferowany przez terapeutkę zależny jest także od mojej indywidualnej sytuacji oraz mojego zaangażowania w proces terapeutyczny.

– Przełożenie terminu spotkania możliwe jest po uprzednim poinformowaniu, w czasie nie krótszym niż 24 godziny przed spotkaniem, późniejsze przełożenie lub odwołanie wiąże się z brakiem zwrotu płatności za spotkanie.

– Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

– Płatność za sesję jest uiszczana przed spotkaniem.

– W przypadku odwołania spotkania, niezgodnego z regulaminem, płatność nie będzie zwrócona. Nie są przewidziane inne zwroty za usługę.

– Zarówno ja jak i terapeutka ma prawo do samodzielnej decyzji o podjęciu współpracy. W razie ewentualnej odmowy podjęcia takiej współpracy, zostanie podana krótka przyczyna.